ශාන්ති අක්කා

RamisaWedikara10

අපේ ගෙදර ඇනෙක්ස් එකක් තියෙනවා. එකේ නැවතිලා උන්නේ බැදපු ජෝඩුවක්. පොඩි ළමයෙකුත් උන්න එයාලට. අයියා වැඩ කලේ ෆාමසි එකක ඒක වහන්නේ රැ 9 ට විතර එයා හැමදාම ගෙදර එන්නේ 10ත් පහු වෙලා. මේ සිද්දියට මූලික වෙන්නේ ඒ කාරණයම තමයි. මේක ඒ තරම් ලස්සන නැති වෙයි.

shanthi-akka

This entry was posted in සිංහල වල් කථා, සිංහල වැල් කථා, සෙක්ස්, https://www.facebook.com/sinhalawalkatha, sex Stories, Uncategorized, Wal Katha, Wela katha and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s